raport_fundacja  Fundacja „Czysta Energia”

Niniejszy raport jest jedynym ogólnodostępnym i niezależnym źródłem informacji prawno-środowiskowej o działaniach inwestorów poszukujących złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce oraz stanowi unikalne źródło wiedzy o toczącym sie, skomplikowanym procesie wypracowywania standardów ochrony środowiska i zapewniania poparcia społecznego, zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Dział: Analizy