Arkadiusz Meller

prusy Arkadiusz Meller

Kwestię Prus Wschodnich i ich strategiczne znaczenie dla Polski rozpatrywano przez pryzmat endeckiego paradygmatu stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, który głosił nieuniknioność konfliktu między Polską a Niemcami.

 

środa, 09 listopad 2011 08:24

Leszek Sykulski: Geopolityka współpracy

Sykulski_Leszek_foto


  Arkadiusz Meller

Dziś najbardziej racjonalną drogą dla naszego kraju w zakresie polityki zagranicznej jest ścisła integracja polityczno-militarna z Niemcami i Rosją. Optymalną formułą współpracy jest Trójkąt Kaliningradzki, na wzór Trójkąta Weimarskiego. Sojusz z Berlinem i Moskwą to olbrzymia szansa dla młodego pokolenia – mówi Leszek Sykulski, prezes Instytutu Geopolityki w rozmowie z Arkadiuszem Mellerem.

alt
Arkadiusz Meller

Recenzja: Carl Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu, tł. Mateusz Falkowski, posłowiem opatrzył Piotr Nowak, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.