Arkadiusz Jędraszka

alt dr Arkadiusz Jędraszka

Dla Europejczyka Chiny zawsze będą nieodgadnione. Wspaniała kultura, dorobek cywilizacyjny przy jednoczesnej niedostępności. Z jednej strony Chiny od Europy dzieli jedynie Rosja, a z drugiej strony jest to państwo niedostępne. W świecie globalizacji nadal trudno zrozumieć chińską mentalność i jej punkt widzenia.

alt dr Arkadiusz Jędraszka

Według przewidywań i analiz Banku Światowego globalne PKB powinno w okresie 2010–2011 wzrosnąć z 2,9 do 3,3 procent rocznie. Mimo tych optymistycznych prognoz to właśnie kraje rozwijające będę prowadzić politykę światowej odnowy gospodarczej, a nie państwa – liderzy.

alt  dr Arkadiusz Jędraszka

Rosja zmierza w kierunku gospodarki rynkowej i demokracji parlamentarnej nie zawsze rozumianej w taki sam sposób jak choćby gospodarki państw Unii Europejskiej. Można zatem różnie oceniać poziom sterowalności tej gospodarki oraz jej etatyzm, ale jest to gospodarka o pokaźnym rynku wewnętrznym i działająca dość sprawnie. Gospodarka Federacji Rosyjskiej zaliczana jest do 10 najważniejszych gospodarek światowych.